Resultaten Hotel gasten in stadsgebied alleen 2004

Resultaten Hotel gasten in stadsgebied alleen 2004

Hotel gasten in stadsgebied alleen Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
Overige nationaliteiten 251.000 269.000 318.000 372.000 373.000 351.000 351.000 434.000 399.000 416.000 369.000 288.000 4.191.000
Totaal buitenlands 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal binnenlands 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAAL 251.000 269.000 318.000 372.000 373.000 351.000 351.000 434.000 399.000 416.000 369.000 288.000 4.191.000
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar -1.000 10.000 9.000 40.000 19.000 5.000 9.000 62.000 66.000 50.000 38.000 -17.000 24.166,7
Procentuele afwijking -0,4% 3,9% 2,9% 12,0% 5,4% 1,4% 2,6% 16,7% 19,8% 13,7% 11,5% -5,6% 7,4%
Bron: Dienst Onderzoek & Statistiek gemeente Amsterdam
Bron: Dienst Onderzoek & Statistiek gemeente Amsterdam