Resultaten Hotel gasten in stadsgebied alleen 2003

Resultaten Hotel gasten in stadsgebied alleen 2003

Hotel gasten in stadsgebied alleen Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
Overige nationaliteiten 252.000 259.000 309.000 332.000 354.000 346.000 342.000 372.000 333.000 366.000 331.000 305.000 3.901.000
Totaal buitenlands 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal binnenlands 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAAL 252.000 259.000 309.000 332.000 354.000 346.000 342.000 372.000 333.000 366.000 331.000 305.000 3.901.000
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar -375.000 -375.000
Procentuele afwijking -59,8% -59,8%
Bron: Dienst Onderzoek & Statistiek gemeente Amsterdam
Bron: Dienst Onderzoek & Statistiek gemeente Amsterdam