Resultaten Bevolking stad 2021

Resultaten Bevolking stad 2021

Aantal inwoners Jaartotaal
Amsterdam 872.497
JAARTOTAAL 872.497
Aantal deelnemende steden 1
Gemiddeld aantal aantal inwoners 872.497
Afwijking tov gemiddelde van vergelijkingsjaar -9.436
Procentuele afwijking -1,1%
Procentuele afwijking (na correcties) -1,1%