Resultaten Bevolking stad 2019

Resultaten Bevolking stad 2019

Aantal inwoners Jaartotaal
Amsterdam 862.987
JAARTOTAAL 862.987
Aantal deelnemende steden 1
Gemiddeld aantal aantal inwoners 862.987
Afwijking tov gemiddelde van vergelijkingsjaar -18.946
Procentuele afwijking -2,1%
Procentuele afwijking (na correcties) -2,1%