Resultaten Bevolking stad 2011

Resultaten Bevolking stad 2011

Aantal inwoners Jaartotaal
Amsterdam 790.044
JAARTOTAAL 790.044
Aantal deelnemende steden 1
Gemiddeld aantal aantal inwoners 790.044
Afwijking tov gemiddelde van vergelijkingsjaar -91.889
Procentuele afwijking -10,4%
Procentuele afwijking (na correcties) -10,4%
per 01-01-2012
per 01-01-2012