Resultaten Bevolking stad 2022

Resultaten Bevolking stad 2022

Aantal inwoners Jaartotaal
Amsterdam 881.933
JAARTOTAAL 881.933
Aantal deelnemende steden 1
Gemiddeld aantal aantal inwoners 881.933
Afwijking tov gemiddelde van vergelijkingsjaar 0
Procentuele afwijking 0,0%
Procentuele afwijking (na correcties) 0,0%