2016: groei, maar niet voor iedereen

Algemene ontwikkelingen in Amsterdam

Van januari tot en met september 2016 steeg het aantal hotelovernachtingen in Amsterdam met 7,4% ten opzichte van dezelfde periode in 2015. Het aantal internationale bezoekers steeg met 9,5%. Het aantal nationale bezoekers daalde echter met 2,8%. Groei was met name te zien in de eerste drie maanden van 2016. Het Europese voorzitterschap van Amsterdam in het eerste half jaar van 2016, kan hier aan hebben bijgedragen.  Het aantal hotelovernachtingen met een zakelijk karakter bleef in de eerste 9 maanden van 2016 redelijk stabiel (+0.3% t.o.v. dezelfde periode in 2015).

Wanneer er gefocust wordt op hotelovernachtingen van bezoekers uit te kernmarkten, dan is er veel groei te zien in het aantal bezoekers uit Duitsland (+19,3%), de Verenigde Staten (+19,0%), België (+14,1%) en het Verenigd Koninkrijk (+13,2%). Het aantal hotelovernachtingen van bezoekers uit Frankrijk nam met 5,1% toe. Er is een daling te zien in het aantal hotelovernachtingen van bezoekers uit Italië (-0,7%) en Spanje (-3,5%) ten opzichte van dezelfde periode in 2015. Opmerkelijk is dat hotelovernachtingen van bezoekers uit Brazilië (-32,4%), Rusland (-22,2%) en Japan (-17,4%) fors afnemen. Dit komt overeen met trends die al langer in zowel Amsterdam als in andere Europese steden zichtbaar zijn. Binnenlandse economische en politieke kwesties van deze kansmarkten zijn hiervan de oorzaak.

Amsterdam had in de eerste negen maanden van 2016 een kamerbezettingsgraad van 81,3%. Dit is hoog in vergelijking met andere Europese steden. Alleen Edinburgh, Londen en Barcelona hadden een hogere bezettingsgaard. Wanneer er gekeken wordt naar de RevPAR (opbrengst per beschikbare kamer), dan scoort Amsterdam met een stijging van 6,2% iets boven gemiddeld in vergelijking met andere Europese steden.

Het effect van Pasen en de aanslag in Brussel in april

Ondanks de bomaanslagen in Brussel (22 maart) nam het aantal hotelovernachtingen in april met 1,4% toe. Zelfs Belgen en Fransen bleven Amsterdam bezoeken. De groei in april was wel minder sterk dan in de maanden daarvoor. De aanslagen kunnen hiervan een oorzaak zijn, maar dit verschilt per markt. Zo zullen bezoekers van landen buiten Europa een groter risico zien in het bezoeken van Amsterdam dan bezoekers uit Europa zelf. Bezoekers buiten Europa zien het continent vaker als één grote destinatie. Voor hen heeft een aanslag in Brussel dus grotere gevolgen voor een bezoek aan Amsterdam. Bezoekers uit China zijn hier een goed voorbeeld van. Zo was er in het eerste kwartaal van 2016 een groei van bijna 40% te zien in het aantal hotelovernachtingen gegenereerd door Chinezen. In het tweede kwartaal was dit nog een groei van ongeveer 10% en in het derde kwartaal is een daling van bijna 14% te zien.

Naast het mogelijke effect van de aanslag in Brussel, lijk ook het paasweekend invloed te hebben op het aantal hotelovernachtingen. In 2016 viel Pasen op 27 maart. In 2015 was dit 5 april. De mindere groei in het aantal internationale overnachtingen en de flinke afname in het aantal hotelovernachtingen van Nederlandse bezoekers (-7%) kan dus deels veroorzaakt worden door deze verandering in de vakantiekalender.

Zomer 2016

In de zomer bleef het aantal hotelovernachtingen van bezoekers in Amsterdam groeien (+3,7% in het derde kwartaal). Deze groei is minder groot dan in het eerste en tweede kwartaal. De ‘Brexit’ en terreurdreiging kunnen hier een mogelijke oorzaak van zijn. In de afgelopen negen maanden is de waarde van de Engelse pond flink gedaald. Een bezoek aan Amsterdam werd hierdoor duurder voor de bezoekers uit het Verenigd Koninkrijk. Alhoewel dit niet leidde tot een daling in het aantal bezoekers uit het Verenigd Koninkrijk, kan dit wel een oorzaak zijn van een afname in de groei van het aantal bezoekers. Na de aanslag in Brussel en de dalende koers van de pond, kan de ‘Brexit’ nog een extra aanzet geweest zijn in de mindere groei. Kortom, de ontwikkelingen die plaatsvonden in het tweede kwartaal (aanslag in Brussel en dalende koersen), zetten zich door in het derde kwartaal.

Ook het aantal hotelovernachtingen van nationale bezoekers nam af in het derde kwartaal (-6,7%), terwijl het aantal hotelovernachtingen van internationale bezoekers toe nam (+5,6%). Het aantal hotelovernachtingen van nationale bezoekers nam wel toe in de regio, namelijk met 6,0%. Wellicht dat de aantrekkelijkere prijzen van accommodaties in de regio hier een reden voor zijn.

Aankomsten op Schiphol en museum- en attractiebezoek

Het aantal buitenlandse aankomsten op Schiphol is tot en met november 2016 met 12,2% gestegen ten opzichte van dezelfde periode van 2015. Ook het bezoek aan musea is toegenomen. Het aantal bezoeken is tot en met oktober met 1,1% gestegen (t.o.v. dezelfde periode in 2015). Met name in de eerste drie maanden en de maand juli was veel groei te zien in het aantal bezoeken. Het aantal bezoeken aan attracties tot en met oktober daalde met 1,1%.

Ontwikkelingen in de regio

Het aantal hotelovernachtingen in de regio nam in de eerste negen maanden van 2016 toe met 5,4% ten opzichte van dezelfde periode in 2015. Het aantal hotelovernachtingen van nationale bezoekers steeg met 6,0% en van internationale bezoekers met 4,7%. De bezoektrends in de regio komen grotendeels overeen met die in Amsterdam. Toch is de groei in het aantal hotelovernachtingen op de binnenlandse markt forser dan in Amsterdam. Museumbezoek in de regio nam in de eerste tien maanden van 2016 met 4,6% toe. Met name de eerste drie maanden en de maand september lieten veel groei zien. Het aantal bezoeken aan attracties in de regio is ook wat toegenomen, namelijk met 0,7%.

De toekomst

De groei in het aantal hotelovernachtingen in zowel Amsterdam als de regio zet door. Deze groei is ook nog boven de gemiddelde groei van andere Europese steden. De wisselende trends binnen de verschillende markten kunnen echter tot lichte zorgen leiden. Waar het aantal hotelovernachtingen uit sommige markten enorm toeneemt, zien we in andere markten forse dalingen. Dit maakt de positie van Metropool Amsterdam als bestemming wat breekbaarder. Toeristische bedrijven met een sterke afhankelijkheid van bepaalde doelgroepen, kunnen hier hinder van ervaren.  De verschillende politieke veranderingen in de diverse markten, maar ook de terreurdreigingen binnen Europa zullen bepalend zijn voor de toekomstige ontwikkelingen binnen de Metropool Amsterdam.

Bronnen

Dit stuk is gebaseerd op gegevens van het CBS, Visitor Insight, The European Destination’s Observatory, The European Central Bank en Tourmis.

2016: groei, maar niet voor iedereen

Algemene ontwikkelingen in Amsterdam

Van januari tot en met september 2016 steeg het aantal hotelovernachtingen in Amsterdam met 7,4% ten opzichte van dezelfde periode in 2015. Het aantal internationale bezoekers steeg met 9,5%. Het aantal nationale bezoekers daalde echter met 2,8%. Groei was met name te zien in de eerste drie maanden van 2016. Het Europese voorzitterschap van Amsterdam in het eerste half jaar van 2016, kan hier aan hebben bijgedragen.  Het aantal hotelovernachtingen met een zakelijk karakter bleef in de eerste 9 maanden van 2016 redelijk stabiel (+0.3% t.o.v. dezelfde periode in 2015).

Wanneer er gefocust wordt op hotelovernachtingen van bezoekers uit te kernmarkten, dan is er veel groei te zien in het aantal bezoekers uit Duitsland (+19,3%), de Verenigde Staten (+19,0%), België (+14,1%) en het Verenigd Koninkrijk (+13,2%). Het aantal hotelovernachtingen van bezoekers uit Frankrijk nam met 5,1% toe. Er is een daling te zien in het aantal hotelovernachtingen van bezoekers uit Italië (-0,7%) en Spanje (-3,5%) ten opzichte van dezelfde periode in 2015. Opmerkelijk is dat hotelovernachtingen van bezoekers uit Brazilië (-32,4%), Rusland (-22,2%) en Japan (-17,4%) fors afnemen. Dit komt overeen met trends die al langer in zowel Amsterdam als in andere Europese steden zichtbaar zijn. Binnenlandse economische en politieke kwesties van deze kansmarkten zijn hiervan de oorzaak.

Amsterdam had in de eerste negen maanden van 2016 een kamerbezettingsgraad van 81,3%. Dit is hoog in vergelijking met andere Europese steden. Alleen Edinburgh, Londen en Barcelona hadden een hogere bezettingsgaard. Wanneer er gekeken wordt naar de RevPAR (opbrengst per beschikbare kamer), dan scoort Amsterdam met een stijging van 6,2% iets boven gemiddeld in vergelijking met andere Europese steden.

Het effect van Pasen en de aanslag in Brussel in april

Ondanks de bomaanslagen in Brussel (22 maart) nam het aantal hotelovernachtingen in april met 1,4% toe. Zelfs Belgen en Fransen bleven Amsterdam bezoeken. De groei in april was wel minder sterk dan in de maanden daarvoor. De aanslagen kunnen hiervan een oorzaak zijn, maar dit verschilt per markt. Zo zullen bezoekers van landen buiten Europa een groter risico zien in het bezoeken van Amsterdam dan bezoekers uit Europa zelf. Bezoekers buiten Europa zien het continent vaker als één grote destinatie. Voor hen heeft een aanslag in Brussel dus grotere gevolgen voor een bezoek aan Amsterdam. Bezoekers uit China zijn hier een goed voorbeeld van. Zo was er in het eerste kwartaal van 2016 een groei van bijna 40% te zien in het aantal hotelovernachtingen gegenereerd door Chinezen. In het tweede kwartaal was dit nog een groei van ongeveer 10% en in het derde kwartaal is een daling van bijna 14% te zien.

Naast het mogelijke effect van de aanslag in Brussel, lijk ook het paasweekend invloed te hebben op het aantal hotelovernachtingen. In 2016 viel Pasen op 27 maart. In 2015 was dit 5 april. De mindere groei in het aantal internationale overnachtingen en de flinke afname in het aantal hotelovernachtingen van Nederlandse bezoekers (-7%) kan dus deels veroorzaakt worden door deze verandering in de vakantiekalender.

Zomer 2016

In de zomer bleef het aantal hotelovernachtingen van bezoekers in Amsterdam groeien (+3,7% in het derde kwartaal). Deze groei is minder groot dan in het eerste en tweede kwartaal. De ‘Brexit’ en terreurdreiging kunnen hier een mogelijke oorzaak van zijn. In de afgelopen negen maanden is de waarde van de Engelse pond flink gedaald. Een bezoek aan Amsterdam werd hierdoor duurder voor de bezoekers uit het Verenigd Koninkrijk. Alhoewel dit niet leidde tot een daling in het aantal bezoekers uit het Verenigd Koninkrijk, kan dit wel een oorzaak zijn van een afname in de groei van het aantal bezoekers. Na de aanslag in Brussel en de dalende koers van de pond, kan de ‘Brexit’ nog een extra aanzet geweest zijn in de mindere groei. Kortom, de ontwikkelingen die plaatsvonden in het tweede kwartaal (aanslag in Brussel en dalende koersen), zetten zich door in het derde kwartaal.

Ook het aantal hotelovernachtingen van nationale bezoekers nam af in het derde kwartaal (-6,7%), terwijl het aantal hotelovernachtingen van internationale bezoekers toe nam (+5,6%). Het aantal hotelovernachtingen van nationale bezoekers nam wel toe in de regio, namelijk met 6,0%. Wellicht dat de aantrekkelijkere prijzen van accommodaties in de regio hier een reden voor zijn.

Aankomsten op Schiphol en museum- en attractiebezoek

Het aantal buitenlandse aankomsten op Schiphol is tot en met november 2016 met 12,2% gestegen ten opzichte van dezelfde periode van 2015. Ook het bezoek aan musea is toegenomen. Het aantal bezoeken is tot en met oktober met 1,1% gestegen (t.o.v. dezelfde periode in 2015). Met name in de eerste drie maanden en de maand juli was veel groei te zien in het aantal bezoeken. Het aantal bezoeken aan attracties tot en met oktober daalde met 1,1%.

Ontwikkelingen in de regio

Het aantal hotelovernachtingen in de regio nam in de eerste negen maanden van 2016 toe met 5,4% ten opzichte van dezelfde periode in 2015. Het aantal hotelovernachtingen van nationale bezoekers steeg met 6,0% en van internationale bezoekers met 4,7%. De bezoektrends in de regio komen grotendeels overeen met die in Amsterdam. Toch is de groei in het aantal hotelovernachtingen op de binnenlandse markt forser dan in Amsterdam. Museumbezoek in de regio nam in de eerste tien maanden van 2016 met 4,6% toe. Met name de eerste drie maanden en de maand september lieten veel groei zien. Het aantal bezoeken aan attracties in de regio is ook wat toegenomen, namelijk met 0,7%.

De toekomst

De groei in het aantal hotelovernachtingen in zowel Amsterdam als de regio zet door. Deze groei is ook nog boven de gemiddelde groei van andere Europese steden. De wisselende trends binnen de verschillende markten kunnen echter tot lichte zorgen leiden. Waar het aantal hotelovernachtingen uit sommige markten enorm toeneemt, zien we in andere markten forse dalingen. Dit maakt de positie van Metropool Amsterdam als bestemming wat breekbaarder. Toeristische bedrijven met een sterke afhankelijkheid van bepaalde doelgroepen, kunnen hier hinder van ervaren.  De verschillende politieke veranderingen in de diverse markten, maar ook de terreurdreigingen binnen Europa zullen bepalend zijn voor de toekomstige ontwikkelingen binnen de Metropool Amsterdam.

Bronnen

Dit stuk is gebaseerd op gegevens van het CBS, Visitor Insight, The European Destination’s Observatory, The European Central Bank en Tourmis.

Maand
 Musea
 Attracties
 Schiphol
 Hotel overnachtingen in stad
 Gemiddeld
Januari -3,2% -20,2% -11,5% -10,0% -9,2%
Februari -1,4% -12,0% -6,4% -7,4% -5,6%
Maart 6,7% -8,9% -9,5% -7,0% -3,9%
April -10,1% -30,0% -10,4% -17,2% -14,2%
Mei 3,7% -17,3% -6,5% -10,1% -5,8%
Juni -8,0% -26,6% -7,1% -15,2% -11,6%
Juli -4,2% -25,1% -7,3% -12,6% -9,7%
Augustus -7,9% -25,7% -7,8% -9,8% -10,0%
September -2,7% -2,7% -8,4% -12,5% -8,1%
Oktober 0,5% 0,8% -8,6% -11,6% -6,5%
November -8,6% -9,6% -10,5% -12,9% -10,8%
December 1,8% -0,8% -6,9% -14,0% -6,8%
Totaal -3,1% -16,6% -8,3% -11,8% -8,7%
1e Kwartaal 1,0% -13,5% -9,2% -8,1% -6,1%
2e Kwartaal -5,0% -24,8% -8,0% -14,2% -10,6%
3e Kwartaal -5,2% -20,1% -7,8% -11,6% -9,3%
4e Kwartaal -2,0% -2,8% -8,7% -12,8% -7,9%