Toelichting bij cijfers 2006:

Ook in het 4e kwartaal van 2006 is de stijging van de bezoekersaantallen van de musea en attracties in Amsterdam gecontinueerd. De musea en de attracties laten beiden een stijging zien va n14,8% ten opzichte van dezelfde periode in 2005. Bij de musea werd de grootste procentuele stijging van het vierde kwartaal in de maand december behaald, namelijk 16,6%. Bij de attracties was dit in november het geval met een stijging van 15,5%.
De buitenlandse aankomsten op Schiphol vertonen in het vierde kwartaal ook een stijging van 6,4%.

Over het geheel genomen was 2006 een topjaar voor de Amsterdamse musea en attracties. De activiteiten in het kader van het themajaar Rembrandt400 hebben er mede toe bijgedragen dat de bezoekersaantallen in de musea en attracties sterk zijn gestegen. Van veel musea en attractis is bekend dat zij in 2006 een recordaantal bezoekers hebben mogen ontvangen. De best bezochte tenstoonstelling in het kader van het Rembrandtjaar was de tentoonstelling Rembrandt/Caravaggio. Ook de musea en attractis waarbij Rembrandt niet direct voor meer publiek zorgde, hebben een duidelijke stijigng van het aantal bezoekers gehaald.

Het weer is gedurende de verschillende maanden van het jaar, en met name in het derde kwartaal, één van de invloeden geweest op het verloop van de bezoekersaantallen. Juli 2006 was de warmste maand sinds het begin van de metingen in Nederland in 1706. De bezoekcijfers deze maand laten dan ook een daling zien ten opzichte van vorig jaar, omdat veel bezoekers het te heet vonden om naar een museum of attractie te gaan.
Augustus daarentegen was de natste maand in 100 jaar. De stijging van de bezoekersaantallen in augustus is dan ook gedeeltelijk hieraan toe te schrijven.
Met name in september hebben de musea en attracties met een stijging van respectivelijk 13,5% en 9,5% meer bezoekers mogen ontvangen. In deze maand werd er tevens een weerrecord gebroken, want ook september was de warmste septembermaand sinds het begin van de metingen. Hiermee zijn er twee maanden in een kwartaal die als warmste in drie eeuwen eindigen.

In totaal hebben de musea in Amsterdam in 2006 een stijging van de bezoekersaantallen gerealiseerd van 11,2%. Met name de maand april heeft een bezoekerspiek geregistreerd van 23,3% ten opzichte van dezelfde maand in 2005. Dit wordt mede veroorzaakt doordat Pasen dit jaar in april viel. Daarnaast liepen er al diverse tentoonstellingen in het kader van het Rembrandtjaar in de musea en startte er nog een in de maand april. Het tweede kwartaal in z'n geheel heeft met 19,6% de grootste groei in 2006 laten zien. Alleen dem aanden januari en juli hebbeni n 2006 een daling van de bezoekersaantallen gehad. Alle overige maanden is er een stijging van minimaal 4,0% gerealiseerd.

Ook de attracties hebben het in 2006 erg goed gedaan. Zij hebben een totale stijging van de bezoekersaantallen gerealiseerd van 7,0% ten opzichte van 2005. Evenals bij de musea, was april de topmaand, met een stijging van 17,6%. De enige maanden waarbij een daling zichtbaar was, waren maart en juli. In alle overige maanden zijn er minimaal 0,9% meer bezoekers naar de Amsterdamse attracties gekomen.

Voor Schiphol was 2006 ook een recordjaar. Het aantal buitenlandse aankomsten steeg in totaal met 5,7% ten opzichte van het voorgaande jaar. In elke maand in 2006 heeft Schiphol meer buitenlandse aankomsten mogen ontvangen dan in dezelfde maand in 2005. De grootste stijging werd gerealiseerd in december, te weten 11,7%.

Helaas zijn de resultaten van de overnachtingscijfers in de Amsterdamse hotels nog niet bekend voor deze periode. Dit wordt veroorzaakt doordat de herindexering van de hotelcategorieën in de stad voor nogal wat problemen zort bij de registratie van het aantal gasten en overnachtingen. Sommige hotels vallen namelijk in 2006 in een andere categorie dan in 2005. Hierdoor kan er een verschuiving zichtbaar worden van het aantal bezoekers, die echter alleen wordt veroorzaakt doordat ze nu in een andere categorie worden geregistreerd.

Toelichting bij cijfers 2006:

Ook in het 4e kwartaal van 2006 is de stijging van de bezoekersaantallen van de musea en attracties in Amsterdam gecontinueerd. De musea en de attracties laten beiden een stijging zien va n14,8% ten opzichte van dezelfde periode in 2005. Bij de musea werd de grootste procentuele stijging van het vierde kwartaal in de maand december behaald, namelijk 16,6%. Bij de attracties was dit in november het geval met een stijging van 15,5%.
De buitenlandse aankomsten op Schiphol vertonen in het vierde kwartaal ook een stijging van 6,4%.

Over het geheel genomen was 2006 een topjaar voor de Amsterdamse musea en attracties. De activiteiten in het kader van het themajaar Rembrandt400 hebben er mede toe bijgedragen dat de bezoekersaantallen in de musea en attracties sterk zijn gestegen. Van veel musea en attractis is bekend dat zij in 2006 een recordaantal bezoekers hebben mogen ontvangen. De best bezochte tenstoonstelling in het kader van het Rembrandtjaar was de tentoonstelling Rembrandt/Caravaggio. Ook de musea en attractis waarbij Rembrandt niet direct voor meer publiek zorgde, hebben een duidelijke stijigng van het aantal bezoekers gehaald.

Het weer is gedurende de verschillende maanden van het jaar, en met name in het derde kwartaal, één van de invloeden geweest op het verloop van de bezoekersaantallen. Juli 2006 was de warmste maand sinds het begin van de metingen in Nederland in 1706. De bezoekcijfers deze maand laten dan ook een daling zien ten opzichte van vorig jaar, omdat veel bezoekers het te heet vonden om naar een museum of attractie te gaan.
Augustus daarentegen was de natste maand in 100 jaar. De stijging van de bezoekersaantallen in augustus is dan ook gedeeltelijk hieraan toe te schrijven.
Met name in september hebben de musea en attracties met een stijging van respectivelijk 13,5% en 9,5% meer bezoekers mogen ontvangen. In deze maand werd er tevens een weerrecord gebroken, want ook september was de warmste septembermaand sinds het begin van de metingen. Hiermee zijn er twee maanden in een kwartaal die als warmste in drie eeuwen eindigen.

In totaal hebben de musea in Amsterdam in 2006 een stijging van de bezoekersaantallen gerealiseerd van 11,2%. Met name de maand april heeft een bezoekerspiek geregistreerd van 23,3% ten opzichte van dezelfde maand in 2005. Dit wordt mede veroorzaakt doordat Pasen dit jaar in april viel. Daarnaast liepen er al diverse tentoonstellingen in het kader van het Rembrandtjaar in de musea en startte er nog een in de maand april. Het tweede kwartaal in z'n geheel heeft met 19,6% de grootste groei in 2006 laten zien. Alleen dem aanden januari en juli hebbeni n 2006 een daling van de bezoekersaantallen gehad. Alle overige maanden is er een stijging van minimaal 4,0% gerealiseerd.

Ook de attracties hebben het in 2006 erg goed gedaan. Zij hebben een totale stijging van de bezoekersaantallen gerealiseerd van 7,0% ten opzichte van 2005. Evenals bij de musea, was april de topmaand, met een stijging van 17,6%. De enige maanden waarbij een daling zichtbaar was, waren maart en juli. In alle overige maanden zijn er minimaal 0,9% meer bezoekers naar de Amsterdamse attracties gekomen.

Voor Schiphol was 2006 ook een recordjaar. Het aantal buitenlandse aankomsten steeg in totaal met 5,7% ten opzichte van het voorgaande jaar. In elke maand in 2006 heeft Schiphol meer buitenlandse aankomsten mogen ontvangen dan in dezelfde maand in 2005. De grootste stijging werd gerealiseerd in december, te weten 11,7%.

Helaas zijn de resultaten van de overnachtingscijfers in de Amsterdamse hotels nog niet bekend voor deze periode. Dit wordt veroorzaakt doordat de herindexering van de hotelcategorieën in de stad voor nogal wat problemen zort bij de registratie van het aantal gasten en overnachtingen. Sommige hotels vallen namelijk in 2006 in een andere categorie dan in 2005. Hierdoor kan er een verschuiving zichtbaar worden van het aantal bezoekers, die echter alleen wordt veroorzaakt doordat ze nu in een andere categorie worden geregistreerd.

Maand
 Musea
 Attracties
 Schiphol
 Hotel overnachtingen in stad
 Gemiddeld
Januari -46,2% -39,1% -40,0% -52,9% -46,3%
Februari -44,3% -36,7% -40,3% -50,8% -45,0%
Maart -39,2% -41,9% -39,8% -45,9% -41,9%
April -33,1% -34,8% -41,8% -45,0% -39,8%
Mei -24,6% -27,4% -35,0% -45,2% -35,2%
Juni -32,4% -31,8% -34,3% -47,1% -38,1%
Juli -45,4% -38,0% -33,4% -47,3% -41,7%
Augustus -35,2% -30,5% -37,5% -40,0% -37,1%
September -39,4% -18,3% -36,0% -42,1% -38,0%
Oktober -38,7% -19,3% -37,2% -45,1% -39,3%
November -42,9% -24,2% -40,2% -43,1% -41,2%
December -44,6% -27,9% -40,2% -48,3% -43,8%
Totaal -38,5% -31,0% -37,7% -45,8% -40,3%
1e Kwartaal -43,0% -39,5% -40,0% -49,7% -44,3%
2e Kwartaal -30,2% -31,5% -36,9% -45,8% -37,7%
3e Kwartaal -39,9% -30,4% -35,6% -43,2% -39,0%
4e Kwartaal -41,9% -23,5% -39,0% -45,5% -41,3%