Resultaten Hotel gasten in stadsgebied alleen 2023

Resultaten Hotel gasten in stadsgebied alleen 2023

Hotel gasten in stadsgebied alleen Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
Oostenrijk 4.000 4.000 5.000 8.666 7.667 5.667 35.000
België 25.333 30.334 27.333 29.000 30.000 19.000 161.000
Bulgarije 666 667 667 1.334 1.333 1.333 6.000
Kroatië 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 3.000 8.000
Cyprus 666 667 667 666 667 667 4.000
Tsjechië 1.000 2.000 2.000 3.334 3.333 2.333 14.000
Denemarken 3.333 3.333 5.334 7.000 5.000 4.000 28.000
Estland 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000
Finland 1.667 1.667 2.666 4.000 4.000 5.000 19.000
Frankrijk 34.667 41.666 38.667 46.000 51.000 27.000 239.000
Duitsland 65.000 56.000 74.000 88.000 90.000 76.000 449.000
Griekenland 3.000 3.000 3.000 2.334 2.333 2.333 16.000
Hongarije 1.000 1.000 2.000 2.000 2.000 1.000 9.000
IJsland 1.000 0 1.000 666 667 667 4.000
Ierland 16.000 16.000 15.000 11.666 10.667 11.667 81.000
Italië 26.667 21.667 27.666 30.666 25.667 22.667 155.000
Letland 333 333 1.334 666 667 667 4.000
Litouwen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 6.000
Luxemburg 2.000 2.000 2.000 2.334 2.333 2.333 13.000
Malta 666 667 667 666 667 667 4.000
Nederland 144.000 131.000 171.000 153.667 144.667 154.666 899.000
Noorwegen 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 27.000
Polen 3.000 4.000 6.000 6.000 8.000 6.000 33.000
Portugal 4.333 5.334 4.333 5.000 4.000 4.000 27.000
Roemenië 2.000 2.000 3.000 3.000 3.000 4.000 17.000
Rusland 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 2.000 8.000
Slowakije 0 1.000 1.000 666 667 667 4.000
Slovenië 334 333 333 666 667 667 3.000
Spanje 18.334 17.333 18.333 21.000 30.000 33.000 138.000
Zweden 3.000 3.000 5.000 8.000 7.000 7.000 33.000
Zwitserland 9.000 9.000 10.000 18.666 16.667 12.667 76.000
Turkije 6.334 6.333 6.333 7.000 6.000 10.000 42.000
Oekraïne 5.000 5.000 5.000 6.000 5.000 5.000 31.000
Groot-Brittannië 79.000 92.000 98.000 98.000 96.000 86.000 549.000
Overige Europese markten 3.667 3.666 2.667 5.669 5.665 2.666 24.000
Europa 470.000 471.000 548.000 581.332 576.334 523.334 3.170.000
Brazilië 7.000 5.000 6.000 8.000 10.000 10.000 46.000
Canada 4.000 5.000 7.000 9.667 13.666 13.667 53.000
Verenigde Staten 37.000 33.000 66.000 94.000 101.000 114.000 445.000
Overige Amerikaanse markten 10.000 9.000 10.000 12.333 15.334 16.333 73.000
Amerika 58.000 52.000 89.000 124.000 140.000 154.000 617.000
China 2.000 2.000 4.000 7.000 6.000 7.000 28.000
India 3.000 3.000 4.000 5.333 7.334 7.333 30.000
Israël 7.000 7.000 9.000 9.000 9.000 14.000 55.000
Japan 1.000 2.000 2.000 2.000 3.000 3.000 13.000
Zuid-Korea 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 2.000 8.000
Taiwan 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 2.000 8.000
Overige Aziatische markten 17.000 12.000 18.000 21.334 22.333 26.333 117.000
Azië 32.000 28.000 39.000 47.667 50.667 61.666 259.000
Zuid-Afrika 2.000 1.000 1.000 1.667 1.667 2.666 10.000
Overige Afrikaanse markten 3.000 3.000 3.000 2.333 3.333 4.334 19.000
Afrika 5.000 4.000 4.000 4.000 5.000 7.000 29.000
Australië 8.000 5.000 4.000 7.667 11.667 22.666 59.000
Nieuw-Zeeland 1.000 0 1.000 667 1.667 2.666 7.000
Overige Oceaanse markten 334 333 333 666 666 668 3.000
Oceanië 9.334 5.333 5.333 9.000 14.000 26.000 69.000
Totaal buitenlands 430.334 429.333 514.333 612.332 641.334 617.334 3.245.000
Totaal binnenlands 144.000 131.000 171.000 153.667 144.667 154.666 899.000
TOTAAL 574.334 560.333 685.333 765.999 786.001 772.000 4.144.000
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar 266.134 215.233 250.733 307.499 306.701 312.900 276.533,3
Procentuele afwijking 86,4% 62,4% 57,7% 67,1% 64,0% 68,2% 66,8%
Voorlopige cijfers CBS
Voorlopige cijfers CBS