Resultaten Hotel gasten in stadsgebied alleen 2023

Resultaten Hotel gasten in stadsgebied alleen 2023

Vergelijkingsmodus   
Jaartotaal
Hotel gasten in stad 2023 (Total foreign and domestic) 8.292.000
Hotel gasten in stad 2022 (Total foreign and domestic) 6.768.664
Mutatie 2023 - 2022 in % 53,4%
Voorlopige cijfers CBS
Voorlopige cijfers CBS