Resultaten Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen 2024

Resultaten Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen 2024

Vergelijkingsmodus   
Jaartotaal
Hotel overnachtingen in stad 2024 (Total foreign and domestic) 4.580.000
Hotel overnachtingen in stad 2023 (Total foreign and domestic) 4.304.752
Mutatie 2024 - 2023 in % 6,2%
Voorlopige cijfers CBS
Voorlopige cijfers CBS