Resultaten Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen 2023

Resultaten Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen 2023

Vergelijkingsmodus   
Jaartotaal
Hotel overnachtingen in stad 2023 (Total foreign and domestic) 13.552.334
Hotel overnachtingen in stad 2022 (Total foreign and domestic) 9.865.333
Mutatie 2023 - 2022 in % 86,6%
Voorlopige cijfers CBS
Voorlopige cijfers CBS