Resultaten Bevolking stad 2023

Resultaten Bevolking stad 2023

Aantal inwoners Jaartotaal
Amsterdam 918.194
JAARTOTAAL 918.194
Aantal deelnemende steden 1
Gemiddeld aantal aantal inwoners 918.194
Afwijking tov gemiddelde van vergelijkingsjaar 137.635
Procentuele afwijking 17,6%
Procentuele afwijking (na correcties) 17,6%