Resultaten Bevolking stad 2021

Resultaten Bevolking stad 2021

Aantal inwoners Jaartotaal
Amsterdam 872.497
JAARTOTAAL 872.497
Aantal deelnemende steden 1
Gemiddeld aantal aantal inwoners 872.497
Afwijking tov gemiddelde van vergelijkingsjaar -45.697
Procentuele afwijking -5,0%
Procentuele afwijking (na correcties) -5,0%