Resultaten Bevolking stad 2018

Resultaten Bevolking stad 2018

Aantal inwoners Jaartotaal
Amsterdam 854.316
JAARTOTAAL 854.316
Aantal deelnemende steden 1
Gemiddeld aantal aantal inwoners 854.316
Afwijking tov gemiddelde van vergelijkingsjaar 9.364
Procentuele afwijking 1,1%
Procentuele afwijking (na correcties) 1,1%