Resultaten Bevolking stad 2015

Resultaten Bevolking stad 2015

Aantal inwoners Jaartotaal
Amsterdam 822.272
JAARTOTAAL 822.272
Aantal deelnemende steden 1
Gemiddeld aantal aantal inwoners 822.272
Afwijking tov gemiddelde van vergelijkingsjaar 11.087
Procentuele afwijking 1,4%
Procentuele afwijking (na correcties) 1,4%
per 01-01-2015
per 01-01-2015