Resultaten Bevolking stad 2013

Resultaten Bevolking stad 2013

Aantal inwoners Jaartotaal
Amsterdam 799.442
JAARTOTAAL 799.442
Aantal deelnemende steden 1
Gemiddeld aantal aantal inwoners 799.442
Afwijking tov gemiddelde van vergelijkingsjaar -118.752
Procentuele afwijking -12,9%
Procentuele afwijking (na correcties) -12,9%
per 01-01-2014
per 01-01-2014