Resultaten Bevolking stad 2011

Resultaten Bevolking stad 2011

Aantal inwoners Jaartotaal
Amsterdam 790.044
JAARTOTAAL 790.044
Aantal deelnemende steden 1
Gemiddeld aantal aantal inwoners 790.044
Afwijking tov gemiddelde van vergelijkingsjaar -9.398
Procentuele afwijking -1,2%
Procentuele afwijking (na correcties) -1,2%
per 01-01-2012
per 01-01-2012