Resultaten Bevolking stad 2010

Resultaten Bevolking stad 2010

Aantal inwoners Jaartotaal
Amsterdam 780.559
JAARTOTAAL 780.559
Aantal deelnemende steden 1
Gemiddeld aantal aantal inwoners 780.559
Afwijking tov gemiddelde van vergelijkingsjaar -137.635
Procentuele afwijking -15,0%
Procentuele afwijking (na correcties) -15,0%
per 01-01-2011
per 01-01-2011