Bezoekcijfers analyse culturele sector

Bezoekcijfers analyse culturele sector

amsterdam&partners maakt periodiek analyses op basis van  de actuele bezoekcijfers van culturele instellingen. Dit soort analyses gebruiken wij voor de inzet van onze campagnes, het delen van kennis met de sector, maar ook voor de lobby naar de gemeente en de 2e kamer. Zoals de gemeente Amsterdam in haar eigen woorden aangeeft:
Inzicht in data van culturele instellingen is van groot belang, en in deze coronacrisis zelfs cruciaal. Naast het continu agenderen van de noodzaak van steunmaatregelen bij de ministeries, zijn ook de onlangs extra vrijgekomen middelen vanuit de Gemeente voor Kunst en Cultuur geen vanzelfsprekendheid. Zo leefde in de zomer van 2021 het beeld dat de culturele sector, zoals veel andere sectoren, economisch weer herstellende was na de Corona crisis en dus geen steun nodig had. Directie Kunst en Cultuur van de Gemeente heeft aan de hand van jullie cijfers kunnen aantonen en onderbouwen dat deze bezoekcijfers juist nog sterk achterbleven, zeker in Amsterdam. Daardoor is begin november 2021 een extra steunpakket voor Kunst en Cultuur van ruim 12 miljoen gerealiseerd, terwijl deze regelingen landelijk al per 1 oktober 2021 waren stopgezet. Ook voor het herstel van de sector op de lange termijn is inzicht in de ontwikkeling van bezoek relevant om als Gemeente de sector optimaal te kunnen bedienen en ondersteunen”.

Hieronder vindt u de meeste recente rapportage:

Actuele bezoekcijfers culturele sector tm oktober 2022

Actuele bezoekcijfers culturele sector tm oktober 2021